दर्या फिरस्तीचा नकाशा

दर्या फिरस्तीच्या भटकंतीत आम्ही जिथं जिथं भटकलो त्या ठिकाणांचे फोटोब्लॉग तुम्हाला इथं शोधता येतील.

One comment

  1. Prasad Kulkarni

    दर्या-फिरस्ती चे एक दोन ब्लॉग्स वाचले.. अतिशय छान आणि सचित्र माहिती देण्यात आलेली आहे.. मी आठवड्यातून 2-3 ब्लॉग्स वाचण्याचे ठरवले आहे.. आणि इथे नमूद केलेल्या किमान 5 ठिकाणांना तरी भेट देणार आहे.. धन्यवाद टीम!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s